mindfulness

Mindfulness kan enkelt beskrivas som tekniker och förhållningssätt som gör oss mer uppmärksamma på vad som sker omkring oss och inom oss. 

Effekter av mindfulnessträning:

  • Stresstålighet
  • Starkare koncentration
  • Frigör din hjärnas potential
  • Återhämta kroppen

 
Mindfulness kan enkelt beskrivas som tekniker och förhållningssätt som gör oss mer uppmärksamma på vad som sker omkring oss och inom oss. 

Ursprungligen kommer begreppet mindfulness från Theravadabuddhismen i sydostasien, men liknande begrepp återfinns inom allt ifrån yogatraditioner och taoism till kristna kontemplativa metoder.
Sedan 70-talet har begreppet mindfulness fått en ny betydelse. Detta då en rad meditationstekniker och förhållningssätt från buddhism och yogatraditioner började användas inom sjukvården i USA under namnet ”Mindfulnessbaserad stressreducering” (MBSR). Under slutet på 90-talet började forskningen på allvar rikta blicken mot mindfulnessträning och de häpnadsväckande resultaten den gav. I takt med att mindfulness blev mer utforskat började även stora företag i USA börja inkorporera det för sina chefer och anställda. Idag har det lett till att mindfulnessträning erbjuds på tusentals företag, universitet, sjukhus och skolor världen över.

Effekter av mindfulnessträning:
Stresstålighet
Med mindfulnessträning kan du öka din motståndskraft mot stress, få bättre immunförsvar och lättare hantera de höga krav som vårt moderna samhälle ställer

Starkare koncentration
När du övar mindfulness stärks din koncentrationsförmåga och du får klarhet i dina tankar. En klarhet som kan leda till bättre beslut och ökad effektivitet så att du enklare kan ta dig an svåra situationer.

Åtskilliga studier har visat hur mindfulnessträning förändrar våra hjärna i grunden. Stress och oroscentrum Amygdala krymper, medan områden som är viktiga för vårt arbetsminne, vår förmåga till känsloreglering samt självinsikt blir både större och mer aktiva.

Återhämta kroppen
Vad sägs om lägre blodtryck, lägre stressnivå och snabbare återhämtning från sjukdomar? Eller mindre huvud och ledvärk samt minskade spänningar och smärta i rygg och nacke? Enligt modern forskning kan mindfulnessträning ge dig allt detta. Dessutom finns det nya fynd i forskningen som tyder på att fysiologiska förändringar även sker på genetisk nivå på grund av den minskade inflammationsnivån i kroppen.