Medicinsk yoga terapi

Att självläka handlar att ta hand om din kropp själv med kärlek och omsorg.

 I medicinsk yoga kan jag ge dig verktygen att ge dig hantverken som kan ge dig en bättre hälsa.

Övningarna ger en grundläggande balans fysiskt, och emotionellt. Förbättrar rörligheten, muskelstyrkan, hållning och kroppskännedom. Yogaträning påverkar hela kroppen på många olika nivåer  kroppsövningar effektiva andnings, koncentrationsteknik  och avslappning. Övningarna görs på stol eller matta.

I Sverige har ett antal studier gjorts med Medicinsk yoga på Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet och Linköpings univerisitet  m.fl.

Medicinsk yoga har visat sig ha tydliga mätbara effekter på ökad hälsa, välbefinnande och kan hjälpa mot en rad besvär. Rygg och nackbesvär, huvudvärk/migrän, stress/ utbrändhet,  hjärt/kärlbesvär, sömnbesvär mm.

En behandling kostar 600 kr